Các bước chuẩn bị để khởi nghiệp thành công

Các bước chuẩn bị để khởi nghiệp thành công

Hỗ trợ Startup đa ngành nghề, khởi nghiệp cùng các bạn trẻ của Hưng Thịnh Mekong và những bước để có thể khởi nghiệp thành công.